Σελίδες

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Μνήμη Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού


Tου Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μ. Κυδωνίας Αρχιμ. Δαμασκηνού Λιονάκηορτάζεται σήμερα μνήμη το γίου ωάννου το Δαμασκηνο, κορυφαίου μνογράφου καί μελωδο καί πρώτου συστηματικο θεολόγου τς κκλησίας μας, δημιουργο τς κτωήχου καί συγγραφέως τς Νεκρωσίμου κολουθίας.
«γοργογλυκόστροφος ηδών», πως χαρακτηρίζεται γιος ωάννης Δαμασκηνός πό τόν γιο Νικόδημο τόν γιορείτη, γεννήθηκε στήν Δαμασκό τς Συρίας πό γονες εσεβες, πί Λέοντος Γ’ το σαύρου.


νάρετος πατέρας του Σέργιος, νώτατος κρατικός ξιωματοχος, διέθετε πολλά χρήματα σέ εραποστολές καί γαθοεργίες, μάλιστα δέ στήν πελευθέρωση αχμαλώτων χριστιανν.
νας πό ατούς τούς αχμαλώτους στάθηκε καί μοναχός Κοσμς, κατοπινός διδάσκαλος το γίου ωάννου καί το θετο δελφο του Κοσμ, μετέπειτα πισκόπου Μαϊουμ καί γίου τς κκλησίας μας.
«εμετάδοτος» μοναχός Κοσμς, ποος εχε σπουδάσει καί κατεχε πλθος πιστημν, Φιλοσοφία, Ρητορική, Μουσική, Μαθηματικά, στρονομία καί Θεολογία, νέλαβε τόν καταρτισμό καί τήν διαπαιδαγώγηση τν δύο γαθν καί σαδέλφων νέων.
ταν βεβαιώθηκε τι ο νέοι νεδείχθησαν «μαθητα πρ τν διδάσκαλον», τούς παρέδωσε μέ χαρά στόν Σέργιο καί διος ζήτησε νά ναχωρήσει γιά περισσότερη συχία καί πνευματική δολεσχία. ωάννης τιμήθηκε πό τόν ρχηγό τν Σαρακηνν μέ ψηλό πολιτικό ξίωμα, μοιο μέ ατό το πατέρα του.


Σταθερή, μως, πιθυμία του πρξε πόσυρση πό τόν κόσμο καί λοκληρωτική φιέρωσή του στόν Κύριο.
Τό 726 Λέων Γ’ σαυρος παγορεύει μέ νομο διάταγμα τήν προσκύνηση τν γίων εκόνων.
Ο παραβάτες χουν νά ντιμετωπίσουν ργή καί βασανιστήρια. Θεόπνευστη παράδοση αώνων θετεται, εκόνες καίγονται καί νθρωποι το Θεο κατηγορονται γιά εδωλολατρία καί τυπικισμό!
Τότε νδρεος καί πιστός ωάννης, μπνεόμενος πό τό ψαλμικό «λάλουν ν τος μαρτυρίοις σου ναντίον βασιλέων κα οκ σχυνόμην» (Ψαλ. 118, 46), λαβε τήν πόφαση νά λέγξει τήν σέβεια το Λέοντος. «ξυγράφος γραμματες» φοσιώνεται «λ ψυχ κα διανοί» στήν περάσπιση τς ληθείας· λέγχει δι’ πιστολν τά αρετικά φρονήματα τν εκονομάχων καί θεμελιώνει μέ λόγο γιογραφικό καί πατερικό τήν τιμητική προσκύνηση τν γίων εκόνων.


Γιά νά πλήξουν τόν γιο καί νά κυρώσουν τήν φωνή του, ο κακόδοξοι εκονομάχοι τόν συκοφαντον στόν ρχοντα τν Σαρακηνν ς προδότη καί πίβουλο τς χώρας του. Πρός τοτο χρησιμοποιεται πλαστογραφημένη πιστολή.
ωάννης καταδικάζεται· δεξιά του, ποία «ν δυνάμει πολλ» πηρέτησε τήν λήθεια, θά ποκοπε καί θά κρεμασθε στήν γορά. Στήν καρδιοστάλακτη καί μμετρη κεσία το γίου Θεοτόκος νταποκρίνεται καί συγκολλ τό κομμένο χέρι του, τό ποο προηγουμένως το φεραν πό τήν γορά! Τήν λύπη διαδέχεται λονύκτια προσευχή, εχαριστίες πρός τόν Θεό καί γκώμια πρός τήν Θεοτόκο.
λόγος το θαύματος διαφημίζεται καί σκευωρία καταπίπτει. μολογητής ωάννης παρακαλε τόν ρχοντα νά τόν ποδεσμεύσει πό τά πολιτικά καθήκοντά του, πελευθερώνει τούς δούλους του, μοιράζει τήν περιουσία του καί μεταβαίνει στήν Μονή το γίου Σάββα «ποθν τν βίον τς σκήσεως».
γιος ωάννης διέπρεψε ς ποτακτικός στό αστηρότατο Μοναστήρι το γίου Σάββα, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, πιδόθηκε στήν σκηση, τήν μελέτη καί συγγραφή καί σέ βαθύ γρας παρέδωσε τήν γία ψυχή του στόν Κύριο.
Στήν ρχή τς μοναστικς του ζως καί γιά λόγους κκοπς θελήματος καί φρονήματος το παγορεύθηκε συγγραφή, ψαλμωδία καί διατύπωση λόγων φιλοσοφίας.
Μετά, μως, πό θερμές καί πίμονες παρακλήσεις φίλου του μοναχο, ποος πενθοσε γιά τόν θάνατο το κατά σάρκα δελφο του, παρέβη τήν ρχική ντολή, συνέταξε νεκρώσιμο τροπάριο καί ρχισε νά τό ψάλλει μέ τήν μελωδική φωνή του.
νεκα τς παρακος ατς Γέροντας τόν διωξε πό τό κελλί του. ωάννης θυμήθηκε τότε τήν λέθρια παρακοή τν πρωτοπλάστων καί «κλαυσε πικρς».
κολούθως ζήτησε νά μήν σχύσει ποινή τς ποβολς πό τήν Μονή, ντί τς ποίας ποχρεώθηκε νά καθαρίσει λα τά ποχωρητήρια τς Μονς.


Μόλις μέ εχαρίστηση καί προθυμία νέλαβε τό γχείρημα, Γέροντας θαύμασε, τόν γκάλιασε καί γκωμίασε τήν πακοή του. Λίγες μέρες ργότερα Θεοτόκος φανερώθηκε στόν Γέροντα καί το συνέστησε νά λύσει τόν κανόνα το καλο ποτακτικο του καί νά το πιτρέψει νά μνε τά μεγαλεα το Θεο καί νά λέγχει τίς πλάνες τν σεβν.
Γιά αἰῶνες πιστός λαός το Κυρίου οκοδομεται, τρέφεται καί τέρπεται μέ τίς θεες διδαχές καί τίς γγελικές καί οράνιες ψαλμωδίες το γίου ωάννου το Δαμασκηνο. «χρυσοῤῥόας ποταμς» ρδεύει τίς καρδιές τν πιστν καί σκεπάζει τίς θάλασσες τν αρέσεων!
Μεγάλο μέρος τς κκλησιαστικς Μουσικς ποτελον ο συνθέσεις το γίου. κκλησία χει ποθησαυρίσει λόγους το γίου ωάννου το Δαμασκηνο στίς Δεσποτικές ορτές καί γκώμια στήν περαγία Θεοτόκο καί τούς γίους.

ΠΗΓΗ: ROMFEA.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: