Σελίδες

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Η πρώτη άλωση


«Τό αὐτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο καί  ναύσταθμος τέθηκαν ὑπό φρούρησηἀλλάμέ ἐξαίρεση αὐτά τά δύοοἱ στρατιῶτες καί οἱ ναῦτες εἶχαν δικαίωμα νά λαφυραγωγήσουν ,τι ἤθελαν χωρίς διάκριση


Ποτέ στήν Εὐρώπη δέν εἶχε πραγματοποιηθεῖ μιά τόσο συστηματική καί ἀνελέητη λεηλασίαΠοτέ  στρατός ἑνός χριστιανικοῦ κράτους δέν εἶχε λεηλατήσει μιά πόλη μέ τόσο βάρβαρο τρόποὅσο ἐκεῖνος μέ τόν ὁποῖο λεηλάτησαν τήν Πόλη ἐκεῖνοι οἱ στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦπού εἶχαν ὁρκιστεῖ νά παραμείνουν ἁγνοίεἶχαν ὑποσχεθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νά μή χύσουν χριστιανικό αἷμα κι ἔφεραν πάνω τους τό ἔμβλημα τοῦ Πρίγκιπα τῆς Εἰρήνης


Περιγράφοντας τά ἐγκλήματα πού διέπραξαν οἱ Σταυροφόροι Χωνιάτης γράφει μέ ὀργή:  "Πήρατε τό Σταυρό καί ὁρκιστήκατε πάνω σαὐτόν καί στά ἱερά εὐαγγέλιαὅτι θά περνούσατε ἀπό τήν ἐπικράτεια τῶν χριστιανῶν χωρίς νά χύσετε αἷμα καί χωρίς νά στραφεῖτε πρός τά δεξιά  πρός τά ἀριστεράΜᾶς εἴπατε ὅτι εἴχατε πάρει τά ὅπλα μόνο ἐναντίον τῶν Σαρακηνῶν καί θά πνίγατε μόνο ἐκείνους στό αἷμα τους


Ὑποσχεθήκατε νά παραμείνετε ἁγνοί ἐνόσω φέρατε τό Σταυρόὅπως ἅρμοζε σέ στρατιῶτες πού ὑπηρετοῦν τή σημαία τοῦ ΧριστοῦἈντί νά ὑπερασπιστεῖτε τόν τάφο Τουβιαιοπραγήσατε σέ βάρος τῶν πιστῶν πού εἶναι μέλη ΤουΦερθήκατε στούς χριστιανούς χειρότερα ἀπ,τι οἱ Ἄραβες φέρονται στούς Λατίνους γιατί οἱ τελευταῖοισέβονται τουλάχιστον τίς γυναῖκες". 

Τεράστιοι θησαυροί βρέθηκαν στά αὐτοκρατορικά ἀνάκτορακαθώς καί σέ ἐκεῖνα τῶν εὐγενῶνΚάθε βαρόνος κατέλαβε ἕνα κάστρο  ἀνάκτορο πού τοῦ παραχωρήθηκε καί τοποθέτησε μιά φρουρά στό θησαυρό πού βρῆκε ἐκεῖ. "Ποτέ ἀπό τή δημιουργία τοῦ κόσμου", γράφει  Μαρεσάλος, "δέν ὑπῆρξαν τόσα πολλά λάφυρα σέ μιά πόληΚαθένας πῆρε τό σπίτι πού τοῦ ἄρεσε καί ὑπῆρχαν ἀρκετά γιά ὅλους


Ἐκεῖνοι πού ἦταν φτωχοίβρέθηκαν ξαφνικά νά εἶναι πλούσιοιΚατελήφθησαν τεράστιες ποσότητες χρυσοῦ καί ἀργύρουἐπίχρυσων σκευῶν καί πολύτιμων λίθωνμεταξωτῶν καί σατένγουναρικῶν καί κάθε εἴδους πλούτου πού βρίσκεται ἐπί τῆς γῆς". 


 λεηλασία τῆς πλουσιότερης πόλης τῆς Χριστιανοσύνηςπού ἦταν τό δέλεαρ πού εἶχε προσφερθεῖ στούς Σταυροφόρουςπροκειμένου νά παραβοῦν τούς ὅρκους τουςπραγματοποιήθηκε ὑπό τό πνεῦμα ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοιἔχοντας ἅπαξ παραβεῖ τίς δεσμεύσεις τουςκαθίστανται πλέον ἀχαλίνωτοιἍπαξ καί ἐγκατέλειψαν τήν ἀποχή καί τήν ἁγνότητά τουςοἱ τελευταῖοι ἐπιδόθηκαν σέ κάθε εἴδους ὄργια».EDWIN PEARS,  Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τό 1204σελ. 360-361. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: