Σελίδες

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Η Θεία ΑνάληψηΤου Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

Σαράντα ημέρες μετά την Ανάστασή Του ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούςόπου ήταν προηγουμένωςκατά τον λόγο του Ιδίου προς τους Μαθητάς.
Γιατί σαράντα μέρες;
Ο Χριστόςκατά την ανθρώπινη φύση Τουέλαβε τρεις γεννήσειςαπό την Παρθένο Μαρίααπό το Βάπτισμα και από την ΑνάστασηΚαι στις τρεις γεννήσεις ονομάστηκε Πρωτότοκος.
Από την πρώτη είναι πρωτότοκος εν «πολλοίς αδελφοίς» κατά την κοινωνία της σαρκόςαπό την δεύτερη της καινής κτίσεως και κατά την Τρίτηπρωτότοκος τωννεκρών.
Σαράντα μέρες μετά από τις τρεις αυτές γεννήσεις ακολούθησε ένα σημαντικό γεγονός.
Σαράντα μέρες μετά τη γέννηση προσφέρθηκε στον Ναό και έχουμε την εορτή της Υπαπαντής.
Σαράντα μέρες μετά την Βάπτισή Του στον Ιορδάνη ποταμό νίκησε τον διάβολο στους τρεις εκείνους πειρασμούς.
Σαράντα μέρες μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε στους Ουρανούς και προσέφερε στον Πατέρα Του την απαρχή της δικής μας φύσεως.
Θα μπορούσε να γίνει η Ανάληψη αμέσως μετά την ΑνάστασηΔεν το έκανε όμως για να στερεώσει την Πίστη των Μαθητών Του με τις συνεχείς εμφανίσεις Του καιτα θαύματαΓια να μην φανεί ότι η Ανάσταση ήταν φαντασίαΤέλος τους κατέστησε όλους θεατές της Αναλήψεώς Του.
Με την Ανάσταση έχουμε τη νίκη εναντίον του Θανάτουμε την Ανάληψη την άνοδο της ανθρωπίνης φύσεως στον θρόνο του ΘεούΜε την Ανάληψη βλέπουμε την τελειότητακαι το πλήρωμα της θείας Οικονομίας.
Οι Μαθητές είδαν το τέλος της Ανάστασηςαφού δεν είδε κανείς τον Χριστό την ώρα που εξερχόταν από το ΜνημείοΑντίθεταείδαν την αρχή της Ανάληψηςδηλαδήτον είδαν να αναλαμβάνεται στους ουρανούς.
Πρώτα γεννιόμαστε κατά Χριστόνέπειτα πάσχουμε μαζί με τον Χριστόστη συνέχεια νικούμε το κράτος του διαβόλου και ανασταινόμαστεΤέλος μπορούμε να ζήσουμετη θέωση.
Ο ΆγΓρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι η Ανάσταση συνδέεται με όλους τους ανθρώπουςενώ η Ανάληψη μόνο με τους Αγίους.
Όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και δίκαιοι και αμαρτωλοίαλλά δεν θα αναληφθούν όλοιΜόνο οι δίκαιοι θα αρπαγούνμέσα σε νεφέλες για να προϋπαντήσουν τον Χριστό ερχόμενο από τους Ουρανούς.
Υπήρχαν πολλές αναστάσεις προ Χριστούαλλά κανείς δεν πήγε στον Ουρανό.
Ο Προφήτης Ηλίας πήγε «ως τον ουρανόν». Αυτό σημαίνει μια μετάθεση που τον ανύψωσε από την γηαλλά δεν τον εξήγαγε έξω από αυτήνΕπίσης όσοι αναστήθηκανκαι επέστρεψαν στη γηπάλι μετά από λίγο πέθανανΌμως ο Χριστός αναστήθηκε και ο θάνατος δεν έχει κυριαρχία επάνω ΤουΑφού αναλήφθηκε στους ουρανούς,
κάθε ύψωμα είναι κατώτερο από Αυτόν.
Η μετάσταση του Προφήτου Ηλίαδείχνει πως περίπου θα έφευγαν οι άνθρωποιεάν δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ και δεν είχε εισέλθει στην κτίση ο θάνατος.

Δεν ευλόγησε τους Μαθητές Του και στη συνέχεια ανερχόταν στον ουρανόαλλά άρχισε να τους ευλογεί και ευλογώντας τους Μαθητές ανερχόταν στον ουρανόδίνονταςσε αυτούς δύναμη για την κατόρθωση της εργασίας των εντολώντηρώντας αυτό που τους είπε «ιδού εγώ μεθ΄υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας τουαιώνος».
Τούτο είναι αλήθεια διότι ο Χριστός είναι ο Βασιλεύς και ο Κύριος του ουρανού και της Γηςείναι εκείνος που στέλνει τη Χάρη και ευλογία στους ανθρώπουςείναιο μόνος ευλογητόςο Οποίος δια της ευλογίας Τουενισχύει και καθιστά τους αξίους της ευλογίας ευλογημένους.Μετά την Ανάληψη παρατηρούμε μερικά ενδιαφέροντα σημεία.
Πρώτονοι Μαθητές έφυγαν από το όρος των Ελαιών με μεγάλη χαράκαίτοι στερήθηκαν τον ΧριστόΧάρηκαν υπερβολικά γιατί απέκτησαν τη βεβαιότητα ότι θαλάβουν το Πνεύμα το Άγιονκαι ότι θα γίνουν μέλη του Σώματός Του.
Δεύτερονμεταξύ Αναλήψεως και Πεντηκοστής παρεμβάλλεται περίοδος προσευχήςδεήσεως και ησυχίαςτόσο σωματικής όσο και ψυχικήςΔεν μπορεί κανείς ναμεθέξει του Αγίου Πνεύματος αν δεν βρίσκεται σε κατάσταση προσευχής και εσωτερικής νήψεως.
Τρίτονοι Μαθητές βρίσκονται σε μια διαρκή σύναξηπροσκαρτερούνέχοντας στο μέσον την Παναγίατην Μητέρα του ΧριστούΑυτό δείχνει την αξία της λατρείας της Εκκλησίαςαφού στο κέντρο της υπάρχει το πιο αγαπητό πρόσωπο στον Χριστό και στους Χριστιανούςδηλαδή η ΠαναγίαΗ Θεοτόκος δεν διεκδίκησε καμιά εξουσία και καμιά διακονία στην Εκκλησίααλλά ήταν στο κέντρο της λατρείαςο πιο πολύτιμος θησαυρός που είχε και έχει η Εκκλησία.
Τέταρτονπρέπει πάντοτε να υπακούμε στις εντολές του Χριστούγιατί έχουν καλή και άγια κατάληξη.
Η Ανάληψη του Χριστού είναι το κόσμημα όλων των Δεσποτικών εορτώνη τελείωση όλων όσων έκανε ο Χριστός για μαςμε το έργο της θείας Οικονομίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: